Reklama

ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW

ZPP jest najszybciej rozwijającą się i najbardziej aktywną organizacją polskich przedsiębiorców założoną w 2010 roku. Zrzesza ponad firmy z każdego sektora i każdej wielkości, 16 organizacji regionalnych i 21 organizacji branżowych. ZPP jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, posiada przedstawicielstwa w Brukseli i Kijowie. Związek co roku publikuje ponad 30 autorskich raportów, opracowań, filmów oraz ponad 100 komentarzy, stanowisk i opinii legislacyjnych. Organizuje liczne debaty, spotkania i konferencje. Aktywnie angażuje się w pomoc Ukrainie i wspieranie współpracy polskiego i ukraińskiego biznesu Celem ZPP jest uczynienie Polski miejscem z najlepszymi warunkami prowadzenia biznesu i systemem podatkowym w Europie. ZPP jest organizacją apolityczną wspierającą wolny rynek i zdrowy rozsądek ekonomiczny niezależnie od podziałów politycznych.

PARTNER STRATEGICZNY

Reklama

FUNDACJA PKO BANKU POLSKIEGO

Jednym z zadań strategicznych PKO Banku Polskiego jest stałe pogłębianie relacji z klientem, czego wyrazem jest powołanie  Fundacji PKO Banku Polskiego.  Celem Fundacji  od początku jej istnienia, jest działanie w imieniu Banku i Grupy Banku na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów społecznych w środowisku bankowym i organizacji wolontariatu.  Wypełnienie tych zadań buduje silne relacje Banku z otoczeniem i wzmacnia wzajemne zaufanie. Fundacja jest jednym z podstawowych narzędzi realizowania takich zadań.

Celem działania Fundacji jest służba ukierunkowana na dobro wspólne, czyli tworzenie warunków społecznych umożliwiających wszystkim poprawne funkcjonowanie. Fundacja oferuje strategiczne wsparcie dla wybranych organizacji społecznych zaangażowanych w obszary programowe kluczowe dla rozwoju każdego społeczeństwa. Wykorzystując warunki stworzone przez obowiązujące prawo, koncentruje swoje działania na rzecz dobra publicznego w dziedzinach kluczowych dla rozwoju Polski:

  •     nauka, oświata i wychowanie
  •     ochrona zdrowia
  •     kultura i sztuka
  •     ochrona środowiska
  •     aktywizacja osób niepełnosprawnych
  •     pomoc społeczna
  •     działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  •     promowanie celów społecznych w środowisku bankowym.

Nawiązując do tradycji i znaczenia Fundatora Fundacja rozwija wolontariat pracowniczy budując kapitał społeczny oraz wzmacniając więzi interesariuszy z Fundatorem. Aby w pełni wykorzystać potencjał organizacji w dążeniu do realizacji postawionych celów, za niezbędne uznaje zorganizowanie wyspecjalizowanych grup, które będą realizować zadania w danym obszarze programowym. Uwrażliwiając pracowników oraz ich najbliższe otoczenie na problemy społeczne Fundacja wspiera finansowo i merytorycznie podejmowane przez nich działania dobroczynne na rzecz środowiska, w którym na co dzień funkcjonują. Wartością kluczową jest dobroczynność, która wyrywa z egoizmu, buduje solidarność międzyludzką, a w rezultacie przyczynia się do realizacji dobra wspólnego.

Siła Fundacji czerpana jest przede wszystkim z pozycji rynkowej i zasięgu działania Fundatora. Blisko 7,6 mln klientów, 25 tys. zatrudnionych pracowników, 1,2 tys. placówek stacjonarnych i 1,2 tys. agencji rozlokowanych w całej Polsce to gwarancja głębokiego zakorzenienia Fundacji w realnych problemach społeczności lokalnych.

Więcej o działalności Fundacji na stronie https://www.fundacjapkobp.pl/

PARTNER

BAT POLSKA.

Na polskim rynku do Grupy BAT należą cztery spółki: spółka BAT zajmująca się działalnością dystrybucyjno-marketingową z siedzibą Warszawie, BAT DBS Poland Sp. z o.o. - niedawno powstała spółka, która zajmuje się dostarczaniem usług cyfrowych dla BAT w zakresie cyberbezpieczeństwa, marketingu, analiz danych, IT oraz szeroko pojętego zarządzania łańcuchem dostaw, spółka BAT w Augustowie o charakterze produkcyjnym oraz CHIC Group.

Grupa CHIC - lider polskiego rynku papierosów elektronicznych z własną fabryką, centrum badawczo-rozwojowym eSmoking Institute w Poznaniu i siecią punktów sprzedaży detalicznej eSmoking World została częścią Grupy BAT w 2015 roku.

Fabryka BAT w Augustowie jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych Grupy BAT na świecie. Dzięki ciągłym inwestycjom fabryka dynamicznie się rozwija i należy do najnowocześniejszych w Unii Europejskiej. Dzięki rozbudowie fabryki w 2017 roku wydajność produkcyjna zakładu zwiększyła się o 50%. Obecnie fabryka produkuje rocznie ok. 50 miliardów sztuk papierosów, w tym 75% produkcji jest przeznaczona na eksport i trafia na ok. 50 rynków na świecie. Pod względem wielkości, to drugi największy zakład produkcyjny Grupy BAT na świecie.

Z kolei należąca do BAT fabryka płynów do papierosów elektronicznych eSmoking Liquids jest zlokalizowana pod Wrocławiem. Część produkcji trafia również na rynki zagraniczne.

PARTNER WSPIERAJĄCY

BENEFIT SYSTEMS

Benefit Systems działa na polskim rynku od ponad dwóch dekad i należy do liderów w dostarczaniu benefitów pozapłacowych, które wspierają dobrostan pracowników. Spółka jest twórcą Programu MultiSport, który umożliwia podejmowanie aktywności fizycznej w obiektach sportowych w całym kraju. W portfolio Benefit Systems jest także platforma kafeteryjna MyBenefit oraz program wellbeingowy MultiLife. Od kilku lat oferta sportowa Spółki jest rozwijana na rynkach zagranicznych, m.in. w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii i w Chorwacji. Grupa Benefit Systems jest także operatorem 200 klubów fitness na czterech rynkach (w Polsce odpowiada za sieci Zdrofit, Fitness Academy, My Fitness Place, Fabryka Formy, StepONE, S4 Fitness, Total Fitness oraz FitFabric). Ważnym obszarem działań Benefit Systems jest promowanie aktywnego stylu życia na każdym jego etapie, dlatego Spółka realizuje inicjatywy wspierające aktywność fizyczną dzieci, dorosłych oraz seniorów. Od 2018 roku Benefit Systems jest częścią globalnej inicjatywy B Corp, zrzeszającej spółki działające i angażujące się w rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych. Więcej informacji o firmie można znaleźć na www.benefitsystems.pl.

PATRONI MERYTORYCZNI

KLINIKA HOLISENS

Centrum zdrowia psychicznego Holisens tworzy grupa doświadczonych specjalistów w dziedzinie psychiatrii i psychologii, którzy zauważyli ogromną potrzebę kompleksowej pomocy na najwyższym poziomie w zakresie zdrowia psychicznego. Skupiamy się na pacjencie z uwzględnieniem jego potrzeb, wartości i celów.

Oferujemy szeroki zakres usług, takich jak psychoterapia, psychiatria, endokrynologia, diagnostyka, coaching, mediacje biznesowe czy interwencje kryzysowe w rodzinie, firmach lub instytucjach, jak również warsztaty i szkolenia w szerokim zakresie. Prowadzimy sesje w ośmiu językach stacjonarnie a także on-line z Pacjentami z całej Polski i nie tylko.

Jesteśmy dumni z faktu, że nasza poradnia stawia na najwyższą jakość świadczonych usług, a nasi specjaliści regularnie podnoszą swoje kwalifikacje oraz edukują innych, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych i biznesowych.

Naszym celem jest szeroka edukacja społeczna oraz wsparcie jak największej grupy Klientów poprzez dalszy rozwój sieci poradni, wspieranie pracowników oraz managementu w firmach a także rozwój usług online, które pozwalają na dostęp do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej z dowolnego miejsca na świecie.

POLSKIE STOWARZYSZENIE HR

PSHR to organizacja non-profit, oparta na społecznej działalności i stawiającą sobie za zadanie krzewienie idei dobrych praktyk HR w firmach, instytucjach i innych podmiotach na terenie całego kraju. Misją PSHR jest integrowanie środowiska profesjonalistów HR w Polsce, umożliwianie dzielenia się wiedzą i wzajemne wspieranie członków. Chcemy też umacniać i dalej rozwijać poczucie tożsamości zawodowej wśród naszych Koleżanek i Kolegów w dużych i małych firmach , ale także w instytucjach administracji publicznej i samorządowej i innych organizacjach. Istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest także realizacja projektów ważnych społecznie. Założyciele Polskiego Stowarzyszenia HR mają długoletnie doświadczenie w profesjonalnym zarządzaniu zasobami ludzkimi i są dobrze znani w środowisku. Przez wiele lat działali oni w na rzecz integracji zawodu i propagowania dobrych praktyk w różnych obszarach HR, w latach 90-tych w ramach Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, a później Klubu Dyrektora Personalnego.

Więcej o działalności Stowarzyszenia na stronie https://hrstowarzyszenie.pl/

Artykuł sponsorowany

Zobacz inne treści